12 cent-ээр найз худалдан авч болно

Австралын uSocial компани social site-ын чиглэлд нэг шинэ санаа гаргаж ирж байгаа юм байна. Уг сайтад зүгээр л найзуудаа зар бас худалдан ав гэж зөвлөж байна. Тэдний үнэлэмжээр бол Facebook дээр нэгээс зуун найзтай байхад л $177-аас $1167 ам доллар олж болох юм байна. Эндээс нэг найзын үнэ 12-18 cent-ын “өртөг”-тэй болж байх жишээтэй.

uSocial-ын удирлагын тайлбарлаж байгаагаар бол internet дэх найзуудын үнэлэмжийг тэдний оюун ухааны хэмжээгээр үнэлэж болох юм. Нэг найзын бичсэн comment маш үнэ цэнэтэй байх тохиолдол байдаг. Тэгэхлээр тэр найз бол үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн гэж ойлгож болно. Тиймээс ийм бүтээгдэхүүнийг борлуулж яагаад болохгүй гэж хэлсэн байх юм.

Бүр давраад twitter дээрх “найзуудыг” зарж бас худалдан авч болох юм байна. Энд 1000 follow-ын үнэ $87 ам доллараар үнэлсэн байна. Тэгэхлээр 100 мянган найзтай бол $3479 болох нь байна.

Холбоотой мэдээлэл

2 comments: